مدرس دانشکده فنی مهندسی
 تغییر ساعت امتحان درس نقشه کشی 1
 

ساعت شروع امتحان درس نقشه کشی صنعتی ۱ مورخ ۱۲/۱۰/۹۱ از ساعت ۱۴ به ساعت ۱۶ تغییر می یابد.

محل امتحان در همان روز مشخص خواهد شد و اطلاعیه مربوط به آن در برد دانشکده فنی مهندسی قرار خواهد گرفت.

|+| نوشته شده توسط محمد حاجی پور در پنجشنبه 7 دی1391  |
 
 
بالا